Direct Run یا راه اندازی مستقیم

 

Direct Run یا راه اندازی مستقیم پس از وصل برق، قابلیتی است که در صورت تنظیم این پارامتر اگر درایو RUN باشد و برق قطع و وصل شود با وصل  برق درایو به صورت خودکار راه اندازی می شود و نیازی به راه اندازی بصورت دستی نیست. این پارامتر بسیار کاربردی است و در جاهایی که اپراتور نزدیک دستگاه نیست و ممکن است برق قطع و وصل شود، کاربرد زیادی دارد. در این حالت درایو با وصل برق RUN می شود و شروع به کار می کند و نیاز به زدن کلید استارت نیست. برای مثال معمولاً در پمپ شناور یا خانگی از این قابلیت استفاده می شود.

برای تنظیم راه اندازی مستقیم در درایو ها نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مرجع فرمان روی ترمینال باشد و ترمینال تنظیم شده برای RUN با ترمینال مشترک، بسته به نوع درایوCOM) ، 24V  یا 24VG) با جامپر  یا از طریق کلید به هم وصل شده باشد.

 

همچنین پارامتر مخصوص به فعال کردن راه اندازی مستقیم در هر درایو تنظیم شود. در جداول زیر پارامتر مربوط به تنظیم راه اندازی مستقیم آمده است:

 

 

پارامتر DIRECT RUN در درایوهای تتا:

 

Direct Run

 

 

 

پارامتر  DIRECT RUNدر درایوهای تکو:

 

راه اندازی مستقیم

 

 

*در اینوترها معمولاً با تنظیم تنها یک پارامتر می توان این خاصیت را در درایو ایجاد کرد.
در اینورتر A510 نیاز به تنظیم پارامتر خاصی نیست و به صورت پیش فرض کارخانه راه اندازی با وصل برق تنظیم شده است و تنها با آوردن فرمان RUN اینورتر روی ترمینال های خارجی از طریق تنظیم پارامتر00-02=1  و با جامپر زدن بین ترمینالهای S1 و COM برایRUN FORWARD  می توان به این مقصود رسید.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.