سروو موتور چیست؟

سروو موتور


بررسی مفهوم سروو موتور و انگیزهی استفاده از آن


سروو موتورها(Servo Motor)، موتورهای بسیار دقیقی هستند که بخشی از یک سیستم حلقه بسته اند این سیستم از قسمت های مختلفی تشکیل شده است، این اجزا عبارتست از: سروو درایو، سروو موتور و انکودر

سروو موتور یک موتور است که با یک سنسور انکودر کوپل شده است تا از موقعیت و سرعت شفت موتور فیدبک بدهد. سروو موتور یک مکانیزم حلقه بسته است که شامل فیدبک موقعیت به منظور کنترل سرعت چرخشی یا خطی و موقعیت می باشد.

سروو برگرفته از کلمه ی یونانی  Servusو به معنی خدمتکار است خروجی شفت این موتور می تواند به زاویه خاص، سرعت خاص و موقعیت خاص حرکت کند که موتور های معمولی قادر به انجام این کار نیستند.  

 
مزایای سروو موتور و کاربرد آن:

مشخصـات مهمی که در یک فرآیند نیاز به استفاده از سروو موتور است عبارتند از :
1. پاسخ سریع
2. دقت بالا
3. کنترل بدون مراقبت
4. کارکرد از راه دور


از جمله کاربردهای سروو می توان به موارد زیر اشاره نمود:


عامل حرکتی محور های دستگاه:CNC 

یکی از پرکاربرد ترین قطعات در دستگاه های CNC سروموتورها می باشند که به منظور حرکات بسیار کوچک و دقیق در CNC استفاده می شوند.

 

تغذیه دستگاه پرس :
در این کاربرد، ورقـه های فلز به داخل دستگاه پرس تغذیه می شوند که در آنجا به وسیله ی یک تیغه چاقو به طول بریده می شونـد. ورقـه های فلزی ممکن است دارای یک آرم یا دیگر تبلیغات باشند که باید علائم با نقاط برش هماهنگ شوند. در این کاربــرد سرعت و موقعیت ورقه فلز باید با نقاط برش صحیـح همزمان شود.

 

پر کردن بطری در خط :
در این کاربرد چنـد پر کنـنده با بطری ها به صورتی که آنها در طی یک خط پیوسته حرکت کنند، در یک خط قرار گرفته است. هر کـدام از پرکنـنده ها باید با یک بطری هماهنگ شوند و بطری را در حال حرکت آن تعقیب کنند. سیـستم سروو درایو از یک کنتـرل کنـنده موقـعیت با نرم افزار استفــاده می کند که اجازه می دهد موقعیت و سرعت همانطور که خط بـطری ها را حـرکت می دهد، دنبال شود.


 اجزای سروو موتور و معرفی پک پیشنهادی 
سرووها به صورت پک به فروش می رسند. این پک شامل موارد زیر می باشد:
1. سروو موتور
2. سروو درایو
3. کانکتور برق ورودی
4. کابل انکودر Encoder
5. کانکتور فرمان ورودی 
6. کابل درایو به موتور


سروو موتور چیست؟

 

سروو درایو های TETA D2 با ولتاژ ورودی تکفاز و سه فاز 220 ولت عرضه می شوند سیم بندی فوق اعمال تغذیه ی تکفاز 220 ولت را به سروو TETA D2 را نمایش می دهد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.