برنامه نصب MA510 بر روی شناور

راه اندازی نرم الکترو پمپ باعث می شود تا پمپ به صورت نرم (تدریجی) راه اندازی شود و از ایجاد تلاطم در چاه و گل آلوده شدن آب چاه جلوگیری شود.

راه اندازی الکتروپمپ شناور در دو مرحله می تواند انجام شود:

مرحله اول: رسیدن به دور 60 الی 70% در زمان کمتر 3 ثانیه برای اینکه کفگرد الکتروپمپ شناور جدا شود.

مرحله دوم: رسیدن از 60 الی 70% دور به 100% دور در مدت زمان دلخواه و نسبتاً بالا تا 3600 ثانیه 

این نوع راه اندازی مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

  • توقف یا استاپ نرم پمپ که باعث می شود دور پمپ از دور 100% تا دور صفر به صورت نرم و تدریجی کاهش یابد و از ضربات مکانیکی پمپ و ایجاد تلاطم در چاه و ریزش دیواره چاه جلوگیری شود.
  • امکان کنترل سرعت الکتروپمپ و تنظیم آب خروجی پمپ متناسب با نیاز مصرف.(به جای استارت و استپ های متوالی در حالت معمولی)
  • افزایش طول عمر تاسیسات مکانیکی و عدم ایجاد تنشهای مکانیکی

 

تنظیم پارامترهای پمپ شناور در  MA510 (تنظیم فرکانس با کی پد)

 

برنامه نصب MA510 بر روی شناور

 

 

تنظیم پارامترهای پمپ شناور در  MA510 (تنظیم فرکانس با ولوم)

تنظیم پارامترهای پمپ شناور در MA510 (تنظیم فرکانس با ولوم)

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.