اتوماسیون رعد خاورمیانه، تجهیزات اتوماسیون صنعتی، اینورتر، تتا، تکو، دلتا، DELTA، Industrial automation، TETA، TECO

اینورتر تتا مدل MA510

اینورتر تتا مدل MA510