پانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی

بدینوسیله شرکت اتوماسیون رعد خاورمیانه افتخار دارد از شما همکاران محترم دعوت نماید از غرفه این شرکت در پانزدهمین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی که از تاریخ 14 الی 17 بهمن ماه 1400 برگزار می گردد، بازدید نمایید.